Piotruś i Wilk. Reinterpretacja

Autor zdjęć: 

Anna Benicewicz-Miazga