Słoń Trąbibombi

Autor zdjęć: 

Anna Benicewicz-Miazga