Straszka pospolita

Autor zdjęć: 

Michał Strokowski