András Veres

Węgierski reżyser i autor sztuk teatralnych.

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Lalkarski i Wydział Reżyserii w Białymstoku.

Pracował jako reżyser w polskich teatrach lalkowych: w Olsztynie, Białymstoku i Rzeszowie oraz na Węgrzech, w Serbii i Rumunii.

Pisze teksty sztuk teatralnych dla innych reżyserów.

Laureat kilku nagród za pracę reżyserską.

Realizacje w teatrze "Kubuś":

  • "Kukuryku na patyku, czyli o dwóch takich" - Paul Maar, 2014 (reżyseria)