Uczeń / Pedagog / Teatr

Teatr, pedagogika, ludzie, młodzież, scena, lalka, maska to szereg skojarzeń, które spotykają się teraz w jednym miejscu, w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś”.

Dostrzegając potrzebę praktycznego poznania teatru przez widza, chcemy Państwu zaproponować szereg ciekawych warsztatów, wydarzeń, spotkań które są skierowane do pasjonatów, pedagogów i uczniów.

Poznajcie naszą ofertę!

Przegląd Spektakli Szkolnych i Przedszkolnych
http://www.teatrkubus.pl/przeglad-spektakli-szkolnych-i-przedszkolnych

W szkole i na scenie
http://www.teatrkubus.pl/w-szkole-i-na-scenie

Komitet Nauczycielski
http://www.teatrkubus.pl/uczen-pedagog-teatr/komitet-nauczycielski

Warsztaty teatralne dla dzieci
http://www.teatrkubus.pl/warsztatowe-spotkanie-z-aktorem

Lekcja teatralna w Pracowni plastycznej
http://www.teatrkubus.pl/lekcja-teatralna-w-pracowni-plastycznej

Grupa teatralna TworzyMY
http://www.teatrkubus.pl/grupa-teatralna-tworzymy