Idea

TEATR, MAMA, TATA i JA to nowatorski program artystyczno - społeczny, skierowany do dzieci oraz ich rodziców, którzy przebywają w zakładzie karnym typu półotwartego.

Koszty, jakie ponosi rodzina w związku z faktem uwięzienia jej członka są ogromne. Dotyczy to zwłaszcza wyroków długoterminowych – powyżej dwóch lat. Są one trudne do zniesienia dla skazanych, wpływają negatywnie na stosunki z najbliższymi, w konsekwencji doprowadzając do rozpadu rodziny. Najbardziej pokrzywdzone w tej sytuacji są dzieci, które doświadczają przerwania jednej z najsilniejszych więzi emocjonalnych, jakie może wytworzyć człowiek: rodzic - dziecko. Celem zadania TEATR, MAMA, TATA i JA jest pomoc rodzinom w odbudowaniu bliskich relacji oraz aktywizacja twórcza i społeczna osób, które na co dzień pozostają poza obiegiem życia kulturalnego i społecznego.

W okresie od 2017 do 2019 r. kielecki Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” stanie się miejscem regularnych spotkań kilkunastu rodzin z animatorami, artystami, fotografikami oraz terapeutami, którzy poprzez cykl interdyscyplinarnych warsztatów stworzą warunki do powstawania, utrwalania i odbudowy więzi rodzinnych, umożliwią uczestnikom zajęć zdobycie nowych umiejętności oraz przygotują ich do aktywnego, świadomego, a nawet krytycznego uczestnictwa w kulturze.

Międzypokoleniowy oraz cykliczny charakter zadania ma na celu systemowe wspieranie rodzin, które na co dzień zmagają się z problemem, jakim jest wykluczenie społeczne skazanych i ich najbliższych.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program jest kontynuacją programu TEATR, MAMA i JA (2015) oraz TEATR, MAMA, TATA i JA (2016).