Pracownicy

ADMINISTRACJA
Joanna Kowalska - Zastępca Dyrektora
Cecylia Brzoza – Kierownik ds. Pracowniczych i Organizacyjnych
Beata Sobczyk – Specjalista ds. Administracyjnych
Jarosław Pakulski – Intendent

KSIĘGOWOŚĆ
Maria Kusak – Główna Księgowa
Renata Tatar – Zastępca Głównej Księgowej
Kamila Biało – Kasjer–Księgowa

IMPRESARIAT
Jolanta Świstak – Kierownik Literacki
Karolina Gregorczyk-Rożkowicz - Specjalista ds. Marketingu
Bogumił Niebelski – Organizator Widowni
Przemysław Żmiejko - Specjalista ds. Multimediów

PRACOWNIA PLASTYCZNA
Kamil Dudzic - Kierownik Pracowni Plastycznej
Aleksandra Jędrzejewicz
Barbara Kurzątkowska
Alexander Obara

DZIAŁ TECHNICZNY
Piotr Ruchomski – Kierownik Techniczny
Karol Górski - Zastępca kierownika technicznego ds. produkcji teatralnej
Adam Dąbek
Grzegorz Jaguś
Paweł Janaszek
Krzysztof Kęćko
Piotr Motyl
Adam Rębosz
Bogdan Tobera

OBSŁUGA WIDOWNI
Małgorzata Maciocha

OBSŁUGA TEATRU
Magdalena Barcicka
Iwona Czwartosz