Pracownicy

ADMINISTRACJA
Joanna Kowalska - Zastępca Dyrektora
Monika Żarnowiecka – Kierownik ds. Pracowniczych i Organizacyjnych
Beata Sobczyk – Specjalista ds. Administracyjnych
Wojciech Wesołowski - Specjalista ds. Administracyjno-Gospodarczych
Jarosław Pakulski – Intendent

KSIĘGOWOŚĆ
Maria Kusak – Główna Księgowa
Renata Tatar – Zastępca Głównej Księgowej
Kamila Biało – Kasjer–Księgowa
Katarzyna Bujak - Kasjer - Referent ds. Księgowości

IMPRESARIAT
Jolanta Świstak – Kierownik Literacki
Agnieszka Gołębiowska - Specjalista ds. Marketingu
Bogumił Niebelski – Organizator Widowni
Patrycja Grudziecka-Szostek - Inspicjentka

PRACOWNIA PLASTYCZNA
Kamil Dudzic - Kierownik Pracowni Plastycznej
Aleksandra Jędrzejewicz
Barbara Kurzątkowska
Alexander Obara

DZIAŁ TECHNICZNY
Kamil Dudzic – Kierownik Techniczny
Adam Dąbek
Grzegorz Jaguś
Paweł Janaszek
Krzysztof Kęćko
Filip Kulpa
Adam Rębosz
Bogdan Tobera

OBSŁUGA WIDOWNI
Małgorzata Maciocha
Ewa Hetmańczyk-Kędracka

OBSŁUGA TEATRU
Magdalena Barcicka
Iwona Czwartosz