Pracownicy

ADMINISTRACJA
Joanna Kowalska - Zastępca Dyrektora
Maria Kusak – Główna Księgowa
Renata Tatar – Zastępca Głównej Księgowej
Kamila Biało – Kasjer – Księgowa
Cecylia Brzoza – Kierownik ds. Pracowniczych i Organizacyjnych
Bogumił Niebelski – Organizator Widowni
Jolanta Świstak – Kierownik Literacki
Karolina Gregorczyk-Rożkowicz - Specjalista ds. Marketingu
Jarosław Pakulski – Intendent
Beata Sobczyk – Specjalista ds. Administracyjnych
 

PRACOWNIA PLASTYCZNA
Kamil Dudzic - Kierownik Pracowni Plastycznej
Aleksandra Jędrzejewicz
Barbara Kurzątkowska
Alexander Obara
 

DZIAŁ TECHNICZNY
Piotr Ruchomski – Kierownik Techniczny
Karol Górski - Specjalista d/s produkcji teatralnej
Adam Dąbek
Grzegorz Jaguś
Paweł Janaszek
Krzysztof Kęćko
Piotr Motyl
Adam Rębosz
Bogdan Tobera
 

OBSŁUGA WIDOWNI
Małgorzata Maciocha
Katarzyna Materek
 

OBSŁUGA TEATRU
Magdalena Barcicka
Iwona Czwartosz