Edukacja

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach obok realizacji spektakli repertuarowych prowadzi działalność edukacyjną, skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Edukacja teatralna przygotowuje kolejne pokolenia do świadomego i twórczego poznawania sztuki, rozwijania wyobraźni, kreatywności, rozbudzania artystycznych zainteresowań.  

Zachęcamy do uczestnictwa w naszych działaniach kulturalno-edukacyjnych. To świetna propozycja na oryginalną lekcję lub zajęcia dodatkowe.

Proponujemy szeroką ofertę warsztatów, lekcji teatralnych, spotkań z aktorami, animatorami kultury i pedagogami teatru.