RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach im. Stefana Karskiego, ul. Duża 9, 25-304 Kielce, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Kielce.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: rk@ncnetcom.pl

3) Administrator danych osobowych przetwarza dane obligatoryjnie w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa. W sytuacji dobrowolności dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób rezerwujących i kupujących bilety:

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach im. Stefana Karskiego, ul. Duża 9, 25-304 Kielce.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: rk@ncnetcom.pl

3) Administrator danych osobowych przetwarza dane w celu dokonania rezerwacji biletów w systemie telefonicznym lub informatycznym przed transakcją kupna biletu/ów i ewentualnego wystawienia faktury na podstawie zgody udzielonej podczas rezerwacji.

4) Pani/Pana dane osobowe po zakupie biletu lub anulowaniu rezerwacji będą usuwane, dane osobowe osób dokonujących płatności przelewem będą przechowywane przez okres 6 lat.

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.