Idea

Program TEATR, MAMA, TATA i JA skierowany jest do dzieci oraz ich rodziców, którzy odbywają karę pozbawienia wolności w kieleckim Areszcie Śledczym. Jednym z najważniejszych założeń jest wyjście z działaniami poza areszt, który nie jest odpowiednim miejscem do budowania bliskich relacji rodzinnych, zwłaszcza w wypadku małoletnich dzieci. Celem programu jest pomoc rodzinom w odbudowaniu bliskich relacji oraz aktywizacja twórcza i społeczna osób, które na co dzień pozostają poza obiegiem życia kulturalnego i społecznego. Proponowane przez nas działania arteterapeutyczne mają na celu wspierać zdrowy rozwój dzieci, zapobiegać problemom emocjonalnym lub je łagodzić, a także pomóc rodzicom w pełnieniu ich roli w sytuacji izolacji oraz przygotować do funkcjonowania jako rodziców po odbyciu kary.

W centrum naszych zainteresowań jak zawsze znalazły się dzieci. Teatr łączy rodziców i dzieci, jest pretekstem do spotkań, wspólnego spędzania czasu, a także do rozmów, nie zawsze łatwych ale zawsze potrzebnych.

Program od 2015 roku otrzymuje dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Edukacja kulturalna”: 2015 r. – 35.500 zł, 2016 r. – 26.000 zł, 2017 r. – 37.000 zł, 2018 r. – 37.000 zł.

Program odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Kielce Pana Wojciecha Lubawskiego.

Zadanie jest realizowane we współpracy z: Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędem Miasta Kielce, Aresztem Śledczym w Kielcach, Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji, Stowarzyszeniem Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej – okręg świętokrzyski, Wzgórzem Zamkowym w Kielcach, Instytutem Dizajnu Kielce, Oficyną Poligraficzną Apla, Rejonowym Przedsiębiorstwem Zieleni i Usług Komunalnych, Księgarnią TAK CZYTAM, PSS „Społem” Kielce, Muzeum Narodowym w Kielcach, Kwiaciarnią Kwiatowa Pasja oraz przy wsparciu interdyscyplinarnego zespołu naukowego (UJ, UJK, UW, SSW) oraz lokalnych i ogólnopolskich mediów.