Idea

TEATR, MAMA, TATA i JA to nowatorskie w skali kraju przedsięwzięcie edukacyjno-artystyczno-terapeutyczne skierowane do dzieci oraz ich rodziców, którzy przebywają w zakładzie karnym typu półotwartego.

Program łączy elementy arteterapii z wiedzą, kompetencjami i umiejętnościami. Tworzy warunki do powstawania, utrwalania i odbudowy więzi społecznych.

W okresie od IV do XII 2016 r. przestrzeń TLiA Kubuś stanie się miejscem spotkania 8 rodzin z doświadczonymi animatorami: aktorzy, plastycy, terapeuci, fotograficy.

Celem warsztatów jest kształtowanie i rozwój wśród uczestników zadania tzw. kluczowych kompetencji lizbońskich: porozumiewanie się, uczenie się, rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich, rozwój inicjatywy i przedsiębiorczości oraz świadomości i ekspresji kulturalnej.

Program jest kontynuacją programu TEATR, MAMA i JA realizowanego przez TLiA "Kubuś" w Kielcach w 2015 roku.