BILET ZA 250 GROSZY

23 maj 2015

Rok 2015 jest rokiem 250-LECIA TEATRU PUBLICZNEGO W POLSCE. Pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w całym kraju i przez cały rok prowadzone będą liczne i różnorodne projekty oraz inicjowane wydarzenia, których koordynatorem jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Do takich akcji należy m.in. BILET ZA 250 GROSZY, do której włączył się również teatr „Kubuś”. Jest to powszechna, ogólnopolska akcja, angażująca wiele teatrów publicznych w Polsce, umożliwiająca każdemu zakup biletu do teatru za symboliczne 250 groszy.
Akcja skierowana jest do teatromanów oraz do osób, które do tej pory nie interesowały się teatrem. Celem projektu jest pokazanie roli, jaką we współczesnym życiu społecznym odgrywa teatr jako miejsce refleksji, dyskusji i wymiany poglądów. Teatr publiczny, finansowany z publicznych pieniędzy.
23 maj – w dzień, który stanie się Dniem Teatru Publicznego – we wszystkich teatrach zostaną zagrane spektakle z biletami w specjalnej cenie.

W tym dniu w teatrze „Kubuś” za 250 groszy będzie można zobaczyć spektakl dla dzieci od 1 do 5 lat „Jasno/Ciemno” - sprzedaż biletów od 11 maj, rezerwację można zrobić wcześniej.

Więcej o spektaklu na stronie: http://www.teatrkubus.pl/spektakle/jasnociemno

 

 

Najważniejsze cele jubileuszowych obchodów 250-LECIA TEATRU PUBLICZNEGO W POLSCE to:

  • ukazanie roli teatru publicznego jako finansowanego ze środków publicznych miejsca debaty społecznej, przestrzeni twórczego dialogu ze współczesnością i przeszłością, a także narzędzia twórczego kształtowania wartości i postaw społecznych, narodowych, artystycznych;
  • uświadomienie dorobku artystycznego i miejsca teatru publicznego w dziejach Polski i jej kultury, zarówno jako środowiska podtrzymywania tradycji i zachowywania dziedzictwa kulturalnego, jak i warsztatu wypracowywania nowych estetyk i konwencji;
  • popularyzacja teatru, zachęcenie do czynnego uczestnictwa w życiu teatralnym, obalenie przekonania o jego elitarności i ekskluzywności;
  • upowszechnienie i ułatwienie dostępu do wiedzy o przeszłości i teraźniejszości teatru polskiego.