Dofinansowanie MKiDN dla Teatru

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach otrzymał dofinansowanie w wysokości 50 000 zł na projekt "Baja dla najnaja – premiera spektaklu "Jasnociemno" w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2013 „Wydarzenie artystyczne” – priorytet 2 – Teatr i taniec.

Teatr „Kubuś” znalazł się wśród 66 instytucji oraz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie w ramach pozytywnie rozpatrzonych odwołań.

"Baja dla najnaja" to nazwa nowej inicjatywy teatru „Kubuś” wpisującej się w nurt teatru dla najnajmłodszych dzieci, który rozwija się z powodzeniem na całym świecie.

"Baja dla najnaja - premiera spektaklu "Jasnociemno" to propozycja skierowana do dzieci w wieku od 1 do 5 lat, ich opiekunów i pedagogów.

Chcemy stworzyć interdyscyplinarny i mobilny spektakl dostosowany do możliwości percepcyjnych najnajmłodszych, równocześnie kształtujący ich wrażliwość, wyobraźnię i kreatywność. Spektaklowi będą towarzyszyły działania twórcze (zabawy i gry edukacyjne, działania animacyjne, czytanie bajek).

Spektakl wejdzie na stałe do repertuaru Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” (planowana premiera - listopad 2013) i będzie prezentowany zarówno w siedzibie, jak i na terenie województwa świętokrzyskiego - w przedszkolach, świetlicach, szpitalach, domach kultury.