III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Kraków-Lubliniec, 27-28 kwietnia 2017

Program TEATR, MAMA, TATA i JA został zaprezentowany podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.: SOCJALNY WYMIAR POMOCY POSTPENITENCJARNEJ - Specyfika działań pomocowych wobec osadzonych kobiet i ich rodzin.

Referat zatytułowany: „Program TEATR MAMA TATA i JA jako innowacyjna forma wspierania więzi rodzinnych osób osadzonych” zaprezentowała Joanna Kowalska (TLiA „Kubuś”).

Organizatorzy Konferencji: Katedra Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz  Zakład Karny w Lublińcu.

Więcej o Konferencji:

http://www.ipsoc.up.krakow.pl/files/5814/9194/3442/zaproszenie_na_konfer...

Dołączone pliki: