Interdyscyplinarna konferencja naukowa

Poznań, 11-12 października 2018

O programie TEATR, MAMA, TATA i JA znów głośno na forum ogólnopolskim.

Podczas interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt.: Dzieciństwo: projektować/przeprojektować/odprojektować, referat zatytułowany: „TEATR, MAMA, TATA I JA”. Czy przestrzeń teatralna stanowi pretekst do rodzinnej relacji opartej na bliskości? zaprezentowała dr Bogna Kietlińska (ISNS UW), członkini interdyscyplinarnego zespołu naukowego, który od 2017 r. działa w ramach programu.

Organizatorem konferencji był Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w partnerstwie z: Centrum Kultury Zamek, Centrum Sztuki Dziecka, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM.

Rada Naukowa: dr Iwona Chmura-Rutkowska, prof. Anna Królikiewicz, dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz, dr Monika Rosińska, dr hab. Agata Skórzyńska, Jola Starzak

Więcej informacji: http://socjologia.amu.edu.pl/new/aktualnosci/socjologia/230-konferencja-...

          

                                                                              dr Bogna Kietlińska, fot. Bartek Warzecha