Jingle's Christmas Adventure

W najbliższą niedzielę, tj. 15 grudnia zapraszamy dzieci na przedświąteczne spotkanie z językiem angielskim.

Po spektaklu „Wujek Puszkin, dobry niedźwiedź”, który rozpocznie się o godz. 11.00 studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, specjalność Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego, przedstawią swoją inscenizację opowiadania „Jingle’s Christmas Adventure” w języku angielskim.

 

Jingle, jeden z elfów Świętego Mikołaja,  rozczarowany samolubstwem dzieci wyrusza do świata ludzi w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: Czy wszystkie dzieci są zepsute, niegrzeczne i nie rozumieją znaczenia Świąt Bożego Narodzenia? Jingle doświadcza różnych przygód, ale na szczęście spotyka też chłopca, który przywraca jego wiarę w dzieci.

Po inscenizacji odbędą się ćwiczenia językowe tematycznie związane z prezentowanym opowiadaniem.
Uczestnicy warsztatów otrzymają drobne upominki od Centrum Języka Angielskiego Dla Dzieci w Kielcach.

Czas spotkania: ok. 30 minut
O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.