Ministerialna dotacja dla projektu "Święto"

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” może pochwalić się kolejnym sukcesem - dotacją od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 41 000 zł na realizację projektu „Święto”, w ramach programu „Kultura Dostępna”.

Projekt został bardzo wysoko oceniony zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Wg punktacji teatr „Kubuś” zajął czwarte miejsce na 135 instytucji wyróżnionych ministerialną dotacją, a wszystkich nadesłanych wniosków było aż 742.

Głównym celem projektu „Święto” jest zwiększenie integracji dzieci pochodzących z różnych obszarów kulturowych, poprzez organizację warsztatów twórczych wykorzystujących dziedzictwo o charakterze narodowym. Punktem wyjścia będzie podjęcie tematu „świętowania” - jako kategorii wspólnej dla przedstawicieli różnych kultur oraz zwrócenie uwagi na znaczenie celebrowania ważnych wydarzeń rodzinnych i narodowych, na budowanie poczucia wspólnotowości.

W ramach projektu teatr „Kubuś” przeprowadzi w okresie wakacyjnym półkolonie teatralne, które sprzyjać będą rozwijaniu kreatywności i nawiązaniu się nowych więzi pomiędzy dziećmi. Kluczową rolę w projekcie będą pełnić działania o charakterze integracyjnym, które pozwolą na włączenie i współdziałanie dwóch grup społecznych mających utrudniony dostęp do kultury: mieszkańców Ośrodka dla Cudzoziemców w Łukowie oraz dzieci z Łukowa. Działania będą realizowane w Łukowie oraz w Kielcach, przy udziale wyspecjalizowanych animatorów i artystów.