Modernizacja pracowni plastyczno-multimedialnej TLiA "Kubuś"

Pracownia plastyczna Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach im. Stefana Karskiego wzbogaciła się o nowe wyposażenie i tym samym przekształciła się w pracownię plastyczno-multimedialną.

Zakupiony sprzęt umożliwia bardziej wydajną i dokładną pracę w wykonywaniu elementów scenograficznych takich jak rekwizyty, dekoracje oraz konstrukcje lalkowe, a także zapewnia poszerzenie oferty kulturalnej i edukacyjnej teatru.

Maszyny oraz sprzęt multimedialny zostały zakupione w ramach zadania "Modernizacja pracowni plastyczno-multimedialnej TLiA "Kubuś", dofinansowanego w wysokości 130 tys. zł z programu „Infrastruktura Kultury”, ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Budżetu Państwa. Całkowita wartość zadania - 140 tys. zł.

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Budżetu Państwa.

Galeria zdjęć: