Spektakl "Trala Tralalińscy" zakwalifikowany do Konkursu "Klasyka Żywa"

fot. Bartek Warzecha

Miło nam poinformować, że spektakl „Trala Tralalińscy” oparty na wierszach Juliana Tuwima, w reżyserii Roberta Drobniucha, zakwalifikował się do udziału w V edycji Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”, którego organizatorem jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Najważniejszym celem Konkursu jest wzmocnienie zainteresowania współczesnych twórców polskiego teatru dawną literaturą posiadającą potencjał sceniczny i mogącą stać się przedmiotem twórczej reinterpretacji i dialogu z dzisiejszymi odbiorcami.
„Klasyka Żywa”, to dawny tekst znajdujący oddźwięk we współczesności, rezonujący tak w twórcach, jak i w publiczności.

Finał Konkursu odbędzie się jesienią 2020 roku i stanowić będzie część programu Opolskich Konfrontacji Teatralnych / „Klasyka Żywa”.