Światowy Dzień Wody 2024 – Woda dla Pokoju

Na zdjęciu: pokaz chemiczny

22 marca tradycyjnie wspólnie z Wodociągami Kieleckimi Sp. z o.o. i Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce świętujemy Światowy Dzień Wody. Hasło przewodnie tegorocznych obchodów brzmi: Woda dla Pokoju.

W piątek 22 marca po spektaklach Pchły Szachrajki będziemy rozmawiać z naszymi widzami o tym, że woda jest bezcennym skarbem i namawiać ich do picia kranówki. Nasi partnerzy przygotują dla dzieci niespodzianki. Największą atrakcją będzie pokaz doświadczeń chemicznych, który poprowadzi Małgorzata Młynik z Wodociągów Kieleckich.

Światowy Dzień Wody został ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i przypada 22 marca. Tegoroczne „święto wody” ma zwrócić uwagę na to, że woda może być narzędziem pokoju, jeśli społeczności i kraje ze sobą współpracują, ale może być również powodem konfliktów.