Teatr Stefana Karskiego. Początki | wystawa

14 marca - 13 czerwca 2021

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach oraz Wojewódzki Dom Kultury
im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach serdecznie zapraszają na wystawę
Teatr Stefana Karskiego. Początki, zorganizowaną z okazji Jubileuszu 65-lecia TLiA "Kubuś", którą będzie można oglądać w Wojewódzkim Domu Kultury, ul. Ks. P. Ściegiennego 2, w okresie
od 14 marca do 13 czerwca 2021 roku:

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00
w soboty i niedziele w godz. 16.00 - 18.00
29 maja, 3 i 4 czerwca - wystawa nieczynna

Kubuś jest jednym z najstarszych teatrów lalkowych w Polsce. Kolejni dyrektorzy, pracownicy i współpracujący z Kubusiem artyści dokładali swoje cegiełki, przyczyniając się do jego obecnej, rozpoznawalnej marki. Ciesząc się z aktualnej, bardzo dobrej kondycji teatru, nie zapominamy o ludziach, od których ta 65-letnia podróż się zaczęła,
i dzięki którym ciągle trwa.

Poświęcamy im tę wystawę, obejmującą najtrudniejsze, pionierskie lata działalności teatru. Pamięć i podziękowania należą się przede wszystkim Stefanowi Karskiemu, założycielowi i pierwszemu dyrektorowi Kubusia, który piastował tę funkcję w latach 1955-1973. We wspomnieniach pracujących z nim wtedy ludzi jawi się bardziej jako ich opiekun i ojciec, niż dyrektor. Razem tworzyli rodzinę, i pewnie dzięki temu razem zdołali przetrwać te najcięższe czasy.

A początki były bardzo trudne. Teatr był symbolicznie subwencjonowany, nie miał ani własnej siedziby, ani sceny. Występował gościnnie m.in. w Wojewódzkim Domu Kultury i sali koncertowej Orkiestry Symfonicznej. Przede wszystkim jednak grał w objeździe, dojeżdżając do odległych wiosek furmankami, ciężarówkami i starymi autami
z demobilu. Aktorzy razem z pracownikami technicznymi i dyrektorem Karskim nosili ciężkie dekoracje i lalki.
Grali po kilka przedstawień dziennie, często każde w innej miejscowości. W tamtych czasach dla wielu dzieci, a nawet dorosłych, był to pierwszy kontakt z prawdziwą sztuką teatralną. W roku 1970, na 15-lecie działalności, teatr miał już
za sobą 4,5 tys. przedstawień dla 1,5 milionowej rzeszy widzów w ponad 100 miejscowościach Kielecczyzny.

Od 1963 Kubuś brał udział we wszystkich edycjach Spotkań Teatrów Lalkowych Polski Wschodniej, a w 1969 stał się ich gospodarzem. Upaństwowienie Teatru w 1965 spowodowało zwiększenie dotacji oraz wpłynęło pozytywnie
na dobór repertuaru i podniesienie poziomu artystycznego. Kubusiowcy z wielkim entuzjazmem przyjęli pierwsze własne pomieszczenie w piwnicy MHD na rogu ulic Sienkiewicza i Wesołej, gdzie urządzili biuro. Tu odbywały się też spotkania towarzyskie i szkoleniowe powołanego przez nich Klubu Związkowego. W tym samym czasie zespół zbudował skromny ośrodek wypoczynkowy w Jacentowie, a następnie w Świętej Katarzynie, gdzie cementował, i tak już silne, zawodowo-prywatne więzi.

W ostatnim okresie dyrektorowania Karskiego teatr znacznie podniósł swój poziom artystyczny i poprawił warunki lokalowe - otrzymał pomieszczenia przy ul. Dużej 9, gdzie mieści się obecna siedziba Kubusia, jednak na własną scenę musiał poczekać aż do roku 1992.

W tamtych, pionierskich czasach Karski deklarował: Chcemy być dobrym teatrem - tzn. głęboko ludzkim w treści, pięknym w formie i powszechnym w odziaływaniu. Dążąc do tego celu, przebyliśmy trudną, lecz zarazem jakże radosną drogę. Ten paradoks zrozumie tylko ten, kto głęboko ukochał dziecko i teatr.

Tę trudną, lecz zarazem radosną drogę odzwierciedla wystawa, która powstała m.in. dzięki tym, którzy tę 65-letnią podróż zaczęli. To oni - emerytowani pracownicy Kubusia: Ryszard Barański, Kazimierz Chyb, Jolanta Kusztal, Marianna Mróz, Katarzyna Orzeszek, Krystyna Stachowicz, Andrzej Witecki - udostępnili swoje zdjęcia
z tego okresu, za co im serdecznie dziękujemy. Na wystawie będzie też można zobaczyć zdjęcia z albumu rodziny Stefana Karskiego, materiały archiwalne Fundacji im. Edwarda Kusztala, Radia Kielce i Teatru Kubuś, model samochodu pancernego, od którego wzięła się nazwa teatru oraz najstarszą i jedyną lalkę, jaka zachowała się z tego okresu.

Zdjęcie z albumu rodziny Stefana Karskiego.

 

 

ORGANIZATORZY:

          

 

PATRONAT HONOROWY:

                                        

 

PARTNERZY: