Warsztaty Kompetencji Rodzicielskich

23 września 2018

Wychodząc naprzeciw prośbom oraz oczekiwaniom uczestników programu TEATR MAMA TATA i JA, postanowiliśmy wzbogacić tegoroczną edycję o trening z zakresu kształtowania kompetencji rodzicielskich.

Dzięki wsparciu naszego partnera – Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji – powstały autorskie warsztaty, które opracowała oraz przeprowadziła Katarzyna Śmiłowska.

Podczas wrześniowego spotkania na terenie AŚ w Kielcach, rodzice uczestniczący w programie zapoznali się m.in. z mechanizmami funkcjonującymi pomiędzy rodzicami i dziećmi, potrzebami rozwojowymi na poszczególnych etapach życia dziecka, mieli okazję indywidualnie i grupowo omówić sytuacje „z życia wzięte”, analizując na konkretnych przykładach najczęstsze błędy i zakłócenia w komunikacji ze swoimi dziećmi.

Kolejne spotkanie odbędzie się w listopadzie.