Wielki finał czyli wrześniowy happening na kieleckim Rynku