Z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim

5 kwietnia 2017

Programy TEATR MAMA i JA oraz TEATR MAMA TATA i JA zostały zaprezentowane w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego jako przykład innowacji w zakresie opieki nad dzieckiem zagrożonym.

Joanna Kowalska – koordynator projektu gościła w Krakowie, gdzie spotkała się ze studentami UJ.

Bardzo dziękujemy dr Annie Dąbrowskiej za zaproszenie oraz możliwość skonfrontowania naszych doświadczeń ze środowiskiem naukowym.