Zachęcamy do lektury!

luty 2017

Nakładem Fundacji Promocji i Rozwoju Polski Wschodniej ukazała się właśnie książka pt. „Wsparcie dziecka i rodziny we współczesnym dyskursie pedagogicznym”. Studium praktyczno – teoretyczne pod redakcją Pauliny Formy i Dariusza Łuczaka.

W publikacji znalazł się artykuł autorstwa Katarzyny Śmiłowskiej oraz Joanny Kowalskiej „Edukacja teatralna jako forma wspierania więzi rodzinnych osób społecznie wykluczonych na przykładzie projektu Teatr, mama i ja”. Jest nam niezwykle miło, że środowiska akademickie zauważyły nasz program i doceniły rolę edukacji teatralnej jako innowacyjnej, a zarazem skutecznej formy wsparcia dziecka i rodziny.

Z noty recenzenckiej:

W opracowaniu podjęta została ważna społecznie i pedagogicznie problematyka dotycząca rodziny i jej wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Rozważania koncentrują się na różnych formach pomocy udzielanej dziecku, które traktowane jest jako podmiot oddziaływań instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych.

(…) Opracowanie ma duży walor poznawczy i praktyczny. Oprócz tekstów stricte naukowych o charakterze teoretycznym i empirycznym znajdują się także takie, które napisane zostały przez praktyków: wychowawców, psychologów, pracowników socjalnych i innych. To niewątpliwie duża wartość opracowania, ponieważ teoria łączy się tutaj z empirią, można powiedzieć, że jej służy. Warto dodać, iż wśród różnych działań pomocowych, wspierających dziecko i rodzinę znajdują się rozwiązania innowacyjne. W skład publikacji wchodzą teksty wartościowe merytorycznie i pedagogicznie, do zapoznania się z którymi zachęcam teoretyków i praktyków opieki i wychowania.

prof. zw. dr hab. Bożena Matyjas