Finał konkursu ANIMATUS

zdjęcie ze spektaklu "Hamlet" - fot. Piotr Kosela

17 i 18 listopada 2018 roku odbędzie się finał Międzynarodowego konkursu na koncepcję i realizację lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej „ANIMATUS”, którego celem jest poszukiwanie nowych form wyrazu w obszarze teatru lalek (także teatru lalek dla dorosłych) oraz wspieranie nowatorskich projektów scenograficznych.

Projekt realizujemy we współpracy z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Instytutem Dizajnu w Kielcach oraz Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach.

 

Podczas finału zostaną zaprezentowane prace laureatów oraz spektakle mistrzowskie: „Hamlet” Walny-Teatr i „Spleen” Figurentheater Wilde&Vogel

  • 17 listopada 2018, godz. 19.00

William Szekspir
Hamlet
Reżyseria, adaptacja, scenografia: Adam Walny
Muzyka (wiolonczela i dzwony rurowe): Lars Kynde
Praca z tekstem, światła: Marek Zięba
Używane techniki lalkarskie: marionetki podwodne oraz lalka bunraku

w wykonaniu Walny-Teatr

Hamlet spektakl realizowany w autorskiej technice marionetek podwodnych opowiada o zemście Ducha zamordowanego Ojca realizowanej dłońmi żywego syna – Hamleta. Ten przypadkowo wtajemniczony w Inną Rzeczy Wistość – pozagrobową – naznaczony odpowiedzialnością doświadczenia transcendencji, a zarazem bezradny wobec własnej niedoskonałości próbuje wymknąć się konieczności mordu, który kreuje Duch Ojca, na próżno. Duchem jest tu żywy aktor – animator Hamleta i zarazem demiurg przedstawionego świata.

Co robią tu inne postaci? Poloniusz, Król, Królowa i inni. Jaka jest ich funkcja? Reprezentują świat materii izolowanej od Ducha  – świat podwodny – od dłoni Ducha – animatora zależny. Tragedia Hamleta pociąga za sobą tragedię innych postaci dramatu. Hamlet mszcząc Ojca, z jego inicjatywy nie pozostawia nikomu złudzeń – obwinia każdego i każdemu wymierza sprawiedliwość..

Spektakl dla widzów od lat 16.

 

  • 18 listopada 2018, godz. 19.00

Charles Baudelaire
Spleen
Reżyseria: Hendrik Mannes
Lalki: Michael Vogel
Muzyka na żywo: Charlotte Wilde
Głosy: Charlie Bunn, Hannah Ravalda, Catherine Smith, Emily Smith, Eve Smith i Lawrence Smith
Obsada: Michael Vogel

w wykonaniu Figurentheater Wilde&Vogel

„Spleen” jest kalejdoskopem obrazów, piosenek i miniatur inspirowanych kolekcją wierszy oraz prozą „Le Spleen de Paris” Charlesa Baudelaire’a, wydanych pośmiertnie w 1869 roku. Ludzkość u progu modernizmu, opisywana w przedstawianych scenach, jest rozchwiana pomiędzy pragnieniem życia a tęsknotą śmierci, pomiędzy romantycznym poszukiwaniem nieskończoności a brutalnością banału.

Spektakl jest otwarty w swej konstrukcji: widzowie zobaczą na scenie aktorów razem z lalkami i instrumentami, usłyszą teksty Baudelaire’a, mówione przez dzieci i nagrane na taśmę magnetofonową. Magią tego kalejdoskopu jest uruchamianie wyobraźni pomiędzy aktorami, materią a widzami. Sekwencje obrazów i muzyki granej na żywo stanowią kontrapunkt dla Baudelaire’owskiej wizji świata i pozwalają zrozumieć ją obecnie.

Spektakl dla widzów od lat 16.