Ogłaszamy Konkurs dla Debiutantów!

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach zaprasza studentów i absolwentów uczelni artystycznych: reżyserów, dramaturgów, scenografów i kompozytorów do udziału w Konkursie dla Debiutantów.

Nagrodą w konkursie jest realizacja w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach spektaklu dla dorosłych, wg zgłoszonej do konkursu koncepcji. Spektakl wejdzie na stałe do repertuaru TLiA „Kubuś”.

 

Cele konkursu:

  • Poszukiwanie i promocja ciekawych, młodych talentów.
  • Stworzenie młodym ludziom możliwości pokazania swoich umiejętności, zaistnienia w profesjonalnym teatrze.
  • Udzielenie wsparcia i pomocy młodym twórcom w trudnym okresie stawiania przez nich pierwszych kroków na drodze zawodowej kariery.
  • Poszukiwanie inspiracji, nowych środków wyrazu oraz oryginalnych rozwiązań inscenizacyjnych w teatrze dla dorosłych, odwołującym się do szeroko rozumianej lalki teatralnej lub też innych form plastycznych.
  • Rozwój i promocja teatru lalkowego dla dorosłych.
  • Rozwój i promocja Sceny dla dorosłych w TLiA „Kubuś” w Kielcach.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie eksplikacji reżyserskiej, dotyczącej realizacji spektaklu adresowanego do widzów dorosłych, który będzie stanowił małą formę sceniczną (maksymalnie 3 aktorów, czas trwania spektaklu – do 70 minut).

Spektakl może stanowić dowolną wypowiedź artystyczną, ale w swojej formie powinien odwoływać się do szeroko rozumianego znaczenia lalki teatralnej lub innych form plastycznych.

Spektakl może się opierać na dowolnym tekście, może być wypowiedzią bez słów lub też stanowić improwizację na dowolnie wybrany temat.

W konkursie mogą wziąć udział zespoły realizatorskie (reżyser, dramaturg, scenograf, kompozytor), które wspólnie opracują pomysł na spektakl. Zespoły mogą liczyć dowolną ilość osób: 2, 3 lub 4, ale zawsze musi być wśród nich reżyser.

Konkurs składa się z dwóch etapów.

W I etapie uczestnicy zobowiązani są przysłać na adres: jolanta.swistak@teatrkubus.pl w nieprzekraczalnym terminie do 7 czerwca 2015 roku eksplikacje reżyserskie (maksymalnie do 3 stron A4 maszynopisu, plik w formacie PDF) wraz z krótkim opisem/prezentacją scenariusza, scenografii, muzyki przedstawionych w formie opisu lub gotowych projektów (to mogą być skany, zdjęcia, fragmenty tekstów, nagrania muzyki lub inne).

Nadesłane zgłoszenia zostaną ocenione przez profesjonalne Jury, które wybierze maksymalnie 3 najciekawsze projekty. Wyniki I etapu zostaną ogłoszone do 14 czerwca 2015 roku.

Autorzy 3 wybranych projektów przejdą do II etapu i zostaną zaproszeni na rozmowę z Jurorami około 20 czerwca 2015 roku, podczas której szerzej przedstawią zawarty w zgłoszeniu pomysł.

Spośród nich Jurorzy wybiorą najlepszą koncepcję, na podstawie której twórcy przygotują spektakl w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, mając do dyspozycji profesjonalny zespół aktorski, techniczny, pracownie plastyczne, dział promocji oraz wszelką niezbędną pomoc potrzebną na początku zawodowej drogi. Zespół realizatorski będzie też mógł skorzystać z konsultacji i pomocy profesjonalnych twórców.

Dwaj pozostali uczestnicy II etapu mogą otrzymać ze strony Organizatora konkursu rekomendacje w innych teatrach.

Przygotowania do realizacji spektaklu odbywać się będą w okresie od 15 sierpnia do premiery, która zaplanowana jest na 22 listopada 2015 roku.

Warunki współpracy z twórcami spektaklu będą ustalane indywidualnie.

Konkurs dla Debiutantów pozwoli młodym twórcom nie tylko rozwinąć się artystycznie, ale też podczas współpracy z profesjonalistami zdobyć realne, cenne doświadczenie, które z pewnością zaprocentuje w ich przyszłej pracy zawodowej.

 

Osoba do kontaktu: Jolanta Świstak – Kierownik Literacki, Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, 25-304 Kielce, ul. Duża 9, tel. kom. 666-042-368, jolanta.swistak@teatrkubus.pl

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Dołączone pliki: