Aleksandra Sapiaska

Autor zdjęć: 

Wojciech Karliński