Andrzej Matysiak

Autor zdjęć: 

Wojciech Karliński