Andrzej Skorodzień

Autor zdjęć: 

Wojciech Karliński