Etiudka Grupy TworzyMy "Pozory"

1 lipca, godz. 18.00 odbył się pokaz roboczy etiudki "POZORY" grupy TworzyMy. Ogólnie działo się:) Skład grupy: Barbara Zawadzka, Zuzanna Breszka, Agata Parkita, Nel Szczepaniak, Julia Urban, Alicja Bałchanowska, opiekun Karolina Gregorczyk-Rożkowicz.

Autor zdjęć: 

Wojciech Karliński