Język obcy. Przypowieść o Stanisławie Misakowskim

Autor zdjęć: 

Wojciech Karliński