Język obcy. Przypowieść o Stanisławie Misakowskim | lalki i maski

Autor zdjęć: 

Wojciech Karliński
Ojciec
Matka
Stanisław / Wołodia
Lidia
Wuj
Wołodia
Biegły 1
Biegły 2
Chłop 1
Chłop 2
Dziecko