Kołysanki, mruczanki, lulajki

Autor zdjęć: 

Anna Ciszowska