Kreatywna Lokomotywa - Warsztaty aktorskie dla młodzieży

Autor zdjęć: 

Grzegorz Tatar