Małgorzata Sielska

Autor zdjęć: 

Wojciech Karliński