Pan Tom buduje dom

Autor zdjęć: 

Wojciech Karliński