Straszka pospolita

Autor zdjęć: 

Bartek Warzecha