TMTiJ 2019 Czwarte spotkanie

Autor zdjęć: 

Anna Kaleta (OŚ ZPAF), Luiza Miszczyk, Alicja Obara (Fotoklub RP), Alicja Obara (Fotoklub RP), Sławo