TMTiJ 2019 Pierwsze spotkanie

Autor zdjęć: 

Piotr Bieniek (OŚ ZPAF), Anna Kaleta (OŚ ZPAF) oraz Luiza Miszczyk