TMTiJ 30.09.2018

Autor zdjęć: 

Anna Kaleta (Fotoklub RP), Luiza Miszczyk