Traktat o wykradaniu owoców

Autor zdjęć: 

Piotr Bedliński