Wszystkie dzieci Laura zje

Autor zdjęć: 

Anna Benicewicz-Miazga