Zdzisław Reczyński

Autor zdjęć: 

Wojciech Karliński