Witold Broda

Skrzypek, lider Kapeli Brodów, subiektywny badacz tradycji. Gra od 1992 roku. Jeden z założycieli Teatru Węgajty i formacji Bractwa Ubogich. Lider Kapeli Brodów.

Na repertuar kapeli składają się utwory świeckie i religijne z obszaru Pierwszej Rzeczypospolitej pochodzące ze zbiorów Oskara Kolberga, Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Katedry Etnomuzykologii Sakralnej KUL i własnych Witka Brody. W swoich wykonaniach kapela zachowuje oryginalne maniery wykonawcze oraz – w przypadku muzyki religijnej – właściwy jej tematyce kontekst. Używają oryginalnych lub zrekonstruowanych instrumentów: liry korbowej, cymbałów, basetli i skrzypiec.

Pierwsza płyta Kapeli Brodów (wraz z Anną Brodą) – „Pieśni i melodie na rozmaite święta” otrzymała nagrodę PR Dwójka Folkowy Fonogram Roku 2001. W 2004 Witold Broda współpracował z Januszem Prusinowskim, kapela funkcjonowała pod nazwą DLA RÓŻY. W kwietniu 2004 r. zespół zdobył II Nagrodę na VII Festiwalu Muzyki Folkowej Polskiego Radia „Nowa Tradycja”. W 2008 roku ukazały się dwie nowe płyty Kapeli: „Pieśni Maryjne” i „Tańce polskie”. W 2015 roku wydana została płyta „Muzikaim”.

Kapela Brodów występowała w Maroko, Irlandii, Walii, Niemczech, Litwie, Rosji, Holandii, Danii i Estonii, Mołdawii.

Współautor muzyki do spektakli teatralnych „Shweik now” Bohel Theatre Amsterdam 1997 i „Drie zusters” De Trust Theatre (1998) oraz muzyki do filmu D. Gajewskiego „Anatol lubi podróże” 1999.

Bierze udział w wielu projektach muzycznych m.in. w polsko-szwedzkim projekcie muzycznym „Polska – Ścieżki Tańca”, którego celem jest pokazanie bliskiego pokrewieństwa naszych tradycji muzycznych. Jeździ z kolędą do Polonii w Naddniestrzu.

Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2011 roku – prowadził na Rzeszowszczyźnie badania terenowe, cyfrowe kopie dokumentacji tych badań znajdują się w Instytucie Sztuki PAN i Archiwum Muzyki Wiejskiej fundacji Muzyka Odnaleziona.

Prowadził badania nad pieśniami pogrzebowymi Ziemi Zawkrzańskiej, rezultatem badań był film „Puste noce” zrealizowany przez Mazowiecki Instytut Kultury w 2014 roku.

Realizacje w teatrze "Kubuś":

  • Wróżka z kranu, tekst - Pierre Gripari, reżyseria i scenografia - Adam Walny, 2022 (muzyka)