Młodzież nie dzban, swój slang też ma - nabór na warsztaty dramaturgiczne

XXIX Tydzień Kultury Języka

Zapraszamy młodych twórców w wieku 14-19 lat województwa świętokrzyskiego do udziału w warsztatach dramaturgicznych online, które odbędą się w dniach 15 – 19 marca, w godzinach popołudniowych. Tematem przewodnim zajęć będzie świadome wykorzystanie słownictwa młodzieżowego do stworzenia krótkiego utworu dramatycznego o zamkniętej kompozycji.    

W trakcie pięciogodzinnych warsztatów, które poprowadzi Karolina Gregorczyk-Rożkowicz, młodzież dowie się o:

  • darmowych programach do pisania scenariuszy teatralnych i filmowych (przy okazji zostanie omówiona budowa tekstu dramatycznego z pespektywy osoby piszącej);
  • strukturze dramaturgicznej i jej znaczeniu przy konstruowaniu akcji dramatu;     
  • stylizacji językowej jako elemencie kreowania postaci;
  • ukrytych znaczeniach słów w dialogach.

Warsztaty zakończą się udostępnieniem na stronie Teatru „Kubuś” krótkiego tekstu dramatycznego autorstwa uczestników zajęć.

ZASADY UCZESTNICTWA

Młodzi twórcy mogą zgłaszać chęć uczestnictwa, wysyłając maila na adres: karolina.gregorczyk@teatrkubus.pl (temat maila: Warsztaty dramaturgiczne)

W treści maila należy podać imię, nazwisko, wiek, numer tel. oraz dodać oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych w celu realizacji warsztatów.

Do wiadomości w formie załącznika należy wysłać „próbkę” swojej twórczości: wiersz, fragment prozy, fragment scenariusza teatralnego lub filmowego.

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona.

Przyjmujemy zgłoszenia do 11 marca. 12 marca zostaną ogłoszone wyniki naboru. Każda otrzyma informację zwrotną.

Więcej informacji o warsztatach udziela Karolina Gregorczyk-Rożkowicz, tel. 698859302, karolina.gregorczyk@teatrkubus.pl      

Warsztaty zostaną zrealizowane pod hasłem: Przejrzysty ojczysty. Przez młodomowę do współczesnej kultury w ramach XXIX Tygodnia Kultury Języka organizowanego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.