Grupa robocza

Tak będzie wyglądała nowa siedziba Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach po przenosinach na Wzgórze Zamkowe.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa dwóch budynków wchodzących w skład zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach (osiemnastowieczny dom starosty i budynek dawnej kuźni, stajni i wozowni) na potrzeby naszej nowej siedziby.

Nad koordynacją działań zmierzających do terminowego zakończenia prac w ramach inwestycji czuwa Grupa Robocza w składzie:

  1. Jarosław Bukowski - Radny Rady Miasta Kielce, przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury UM
  2. Grzegorz Sowiński - Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UM
  3. Iwona Franki – Z-ca Dyrektora Biura Zamówień Publicznych UM
  4. Piotr-Bogusław Jędrzejczak - Dyrektor TLiA „Kubuś”
  5. Aneta Wajs - Kierownik Biura Inwestycji UM
  6. Dorota Czesak - Referat Kultury UM
  7. Agata Sobota - aktorka TLiA „Kubuś”, Przewodnicząca Komisji Zakładowej Związku Zawodowego Aktorów Polskich w TLiA „Kubuś”, Stowarzyszenie Przyjaciół TLiA „Kubuś”
  8. Marzena Marczewska - Stowarzyszenie Przyjaciół TLiA „Kubuś”
  9. Ryszard Mirowski - Stoarzyszenie Przyjaciół TLiA „Kubuś”

Na pierwszym spotkaniu Grupy Roboczej, które odbyło się online 22.10.2020 roku z udziałem: Grzegorza Sowińskiego, Iwony Franki, Piotra-Bogusława Jędrzejczaka, Anety Wajs, Doroty Czesak, Marzeny Marczewskiej i Moniki Zwierzchowskiej z Biura Inwestycji, ustalono podstawowe priorytety działań.

 

Galeria zdjęć: