Widać już miejsce, gdzie będzie się znajdować widownia dużej sceny

21 czerwca 2022

Prace adaptacyjne budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej na potrzeby sceny młodego widza rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku i przebiegają zgodnie z harmonogramem. Co prawda na obu budynkach brakuje dachów, a z dawnego Dworu Starosty pozostały tylko trzy ściany, to widać już miejsce, gdzie będzie się znajdować widownia dużej sceny. Obecnie w budynku wykonywane są wewnętrzne pionowe elementy konstrukcyjne oraz pogłębiane są piwnice.

Wyraźny postęp prac widać w budynku dawnej kuźni, w której powstaną pomieszczenia administracyjne, część garderób i lalkarnia. Przystąpiono do prac związanych z podmurowaniem ścian w celu podniesienia wysokości ostatniej kondygnacji. Wokół kuźni również praca wre. Obecnie wykonawca realizuje roboty związane z przebudową energetycznych linii kablowych średniego i niskiego napięcia oraz stawiania nowej trafostacji.

W kolejnym etapach planowane jest wykonanie: dalszych elementów konstrukcyjnych żelbetowych części teatru przeznaczonej dla widzów, elementów konstrukcyjnych w części administracyjnej, w tym dachu. Kontynuowana będzie rewitalizacja dawnego muru więziennego oraz wieżyczki.

Główny budynek Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" będzie wyższy, ale zachowa obecny kształt. Otrzyma nowy dach, część okien zostanie zamurowana, a te na parterze powiększone. W obiekcie powstaną dwie sceny teatralne: duża z widownią dla około 150 osób oraz mała z 80 miejscami. Zaplanowano też eleganckie foyer, szatnie i toalety dla widzów oraz bufet.

Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej na potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” im. Stefana Karskiego ma się zakończyć w czerwcu 2023 roku. Wartość inwestycji wynosi 37 mln 449 tys. złotych.

Przedruk ze strony https://www.kielce.eu/

Galeria zdjęć: