OFERTA PRACY dla Kierownika ds. pracowniczych i organizacyjnych

Oferta ważna do 15 września 2023

 

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach im. Stefana Karskiego poszukuje kandydata na stanowisko pracy:

KIEROWNIK DS. PRACOWNICZYCH I ORGANIZACYJNYCH

 

                                                                                                               

1. Okres zatrudnienia: umowa na czas określony od 27.11.2023 do 30.11.2024.

2. Wymiar czasu pracy: 1 etat, w godz. 7.30 – 15.30

3. Oczekiwania wobec kandydata:

  • Wykształcenie wyższe.
  • Prawo jazdy kat. B.
  • Doświadczenie zawodowe: przynajmniej 3 lata pracy na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac, zarządzanie zespołem ludzi.
  • Umiejętności: bardzo dobra obsługa komputera, znajomość programu PŁATNIK, praktyczna znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz umiejętność ich interpretacji, samodzielność podejmowania decyzji.

4. Ogólny zakres obowiązków:

  • Kierowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników działu administarcji, dbałość o całość zagadnień administarcji personalnej, ewidencjonowanie zdarzeń kadrowych (sporządzanie dokumentacji dot. nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, przebiegu zatrudnienia), prowadzenie ewidencji czasu pracy, sporządzanie dokumentacji do rozliczania płac, współpraca przy tworzeniu regulaminów i zarządzeń, wykonywanie zadań i obowiązków wobec ZUS, obsługa programu PŁATNIK, PFRON, E-NOVA- program kadrowy, sporządzanie sprawozdań z zakresu swojego działania, nadzór nad terminowością szkoleń BHP i badań okresowych.

5.  Przewidywane wynagrodzenie: 5000 zł brutto + dodatki (funkcyjny, stażowy)

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o osobiste dostarczenie do teatru swojego CV i listu motywacyjnego
do 15 września 2023 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00)