Worek z dotacjami rozwiązany

Do teatru "Kubuś" trafiły dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w łącznej kwocie 72 000 zł, na realizację kolejnych dwóch projektów w 2018 roku.

1. W ramach programu „Kultura dostępna” spośród 814 nadesłanych wniosków dofinansowanie otrzymało 138 wnioskodawców.

Wśród nich teatr „Kubuś”, który otrzymał kwotę 36 000 zł na realizację projektu: Ojczyzny.

Głównym celem projektu jest zwiększenie integracji dzieci pochodzących z różnych kultur poprzez organizację warsztatów twórczych wykorzystujących dziedzictwo o charakterze narodowym. Punktem wyjścia będzie podjęcie tematu poczucia więzi z „małą ojczyzną”, pytanie o tożsamość narodową i wartości, które łączą przedstawicieli innych kultur. W ramach projektu teatr „Kubuś” przeprowadzi w okresie wakacyjnym półkolonie teatralne, które sprzyjać będą rozwijaniu kreatywności i nawiązywaniu nowych więzi pomiędzy dziećmi. Kluczową rolę w projekcie będą pełnić działania o charakterze arteterapeutycznym, które pozwolą na włączenie i współdziałanie dwóch grup społecznych mających utrudniony dostęp do kultury: mieszkańców Ośrodka dla Cudzoziemców w Łukowie oraz dzieci z Łukowa. Działania będą realizowane w Łukowie oraz w Kielcach przy udziale wyspecjalizowanych animatorów i oryginalnych artystów.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Urzędu Miasta Kielce.

                    

 

2. W ramach programu „Edukacja kulturalna” spośród 907 nadesłanych wniosków dofinansowanie otrzymało 196 wnioskodawców.

Teatr „Kubuś” otrzymał 36 000 zł na realizację projektu: Wczytuję sztukę – warsztaty teatralne.

W ramach projektu teatr „Kubuś” zorganizuje warsztaty aktorskie dla uczniów w wieku 14-19 lat, które przybliżą im sposób pracy aktorów i reżysera nad dramatami. Możliwość wspólnego działania z profesjonalistami i jednocześnie pasjonatami ma na celu zaktywizowanie uczniów do tworzenia, badania i eksperymentowania. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z terminologią teatralną, etapami konstruowania spektaklu, jego elementów takich jak: koncepcja reżyserska, budowanie postaci, scenografia i muzyka. Będą mieli też okazję skonfrontowania efektów swojej pracy z innymi grupami.

Projekt Wczytuję sztukę - warsztaty teatralne dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Urzędu Miasta Kielce.